OLAYLAR Devamını Gör

Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı devletinde özgürlük ve demokrasi hareketleri için atılmış belki de ilk adım olarak Türk siyasi tarihinde yerini almıştır.

Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias ve Ümit Burnu’nun Keşfi

Bartolomeu Dias, 1488 yılında Afrika kıtasının en güney ucunu dolaşarak Hint Okyanusu’na geçen ilk Avrupalı denizci oldu. Bu sayede Asya mallarının deniz yoluyla doğrudan Avrupa’ya taşınması için kara yoluna alternatif bir deniz yolu yaratıldı.

Hammuabi Kanunları

Hammurabi Kanunları

Hammurabi Kanunları, tarihte bilinen ilk yazılı kanunnamedir. Kanunname 282 maddeden oluşmaktadır ve siyah bir stel üzerine çivi yazısıyla işlenmiştir.

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi veya Amasya Tamimi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 22 Haziran 1919’da Amasya’da yayınladıkları genelgedir.

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz 1919 tarihinde Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti’nin büyük katkılarıyla düzenlenen ve Milli Mücadele için önemli kararların alındığı bir kilometre taşıdır.

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi

Havza Genelgesi, Mustafa Kemal Paşa’nın halkta milli şuuru bilincini uyandırmak amacıyla 28 Mayıs 1919’da yayınlanan genelgedir.

Cemiyetler

Milli Mücadele Döneminde Cemiyetler

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasına kadar bir kargaşa ve kaos ortamı bulunmaktaydı. Bu sürede herkes kendince örgütlenerek cemiyetler kurmuştu.

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında çoğunlukla tarıma dayalı ve kırsal Avrupa ve Amerika’yı kentleştiren ve sanayileştiren süreçtir.

Veba Salgını, Kara Ölüm

Veba Salgını: Avrupa’nın Üçte Birini Yok Eden Salgın

Veba Salgını veya Kara Ölüm, 1300’lü yılların ortalarında Avrupa ve Asya’yı kasıp kavuran yok edici bir salgındır. 5 yıl içerisinde Veba, Avrupa’da 20 milyon insanı yok edecekti. Bu sayı, o dönem Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte birine denk gelmekteydi.

KİŞİLER Devamını Gör

Emrah Safa Gürkan

Emrah Safa Gürkan

Emrah Safa Gürkan, özellikle Orta Çağ ve Osmanlı tarihi alanında uzmanlaşmış Türk tarihçidir. Bir tarihçi için alışılmadık düzeyde akıcı konuşması, hiç şüphesiz Türkiye’nin yeni popüler tarihçisi olmasında etkili olmuştur.

Umberto Eco

Umberto Eco

Umberto Eco, din, tarih, siyaset, edebiyat ve felsefe konularındaki derinlikli bilgilerini katmanlar haline dokuduğu romanları ile tanınan İtalyan yazar ve tarihçidir. Eco’yu tanınır hale getiren…

Bartolomeu Dias

Bartolomeu Dias ve Ümit Burnu’nun Keşfi

Bartolomeu Dias, 1488 yılında Afrika kıtasının en güney ucunu dolaşarak Hint Okyanusu’na geçen ilk Avrupalı denizci oldu. Bu sayede Asya mallarının deniz yoluyla doğrudan Avrupa’ya taşınması için kara yoluna alternatif bir deniz yolu yaratıldı.

Pablo Escobar

Pablo Escobar (1949-1993)

Pablo Escobar, Amerika’ya giden kokain trafiğinin %80’inden sorumluydu ve Forbes dergisinin Dünyanın En Zengin 10 İnsanı listesinde çıkmıştı.

Fidel Castro

Fidel Castro (1926-2016)

Fidel Castro, 1959’da Fulgencio Batista’nın askeri diktatörlüğünü ortadan kaldırarak Batı Yarımküre’de ilk komünist devleti kuran Küba lideridir.

Lorenzo de Medici

Lorenzo de’ Medici

Lorenzo de’ Medici, tam bir hümanist ve sanatsever Floransalı devlet adamıdır. Rönesans hareketlerinin ortaya çıkmasında önemli bir karakterdir.

SAVAŞLAR Devamını Gör

Amerikan İç Savaşı

Amerikan İç Savaşı (1881-1865)

Köleliğin temel neden olduğu bu savaşta, ekonomisi tarıma dolayısıyla tarlalarda çalışan kölelere bağlı Güney ile köleliğin artık kaldırılması gerektiğini düşünen Kuzey tarafı savaşır. Amerikan topraklarının gördüğü en büyük ve en kanlı savaştır.

Yüz Yıl Savaşları

Yüz Yıl Savaşları (1337-1453)

Fransız tahtının veraseti nedeniyle İngiltere ile Fransa arasında birkaç nesil boyunca devam eden ve yaklaşık 100 yıl süren savaş. İngiltere’nin, Avrupa anakarasında Calais hariç her toprağını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır.

Güller Savaşı

Güller Savaşı (1455-1485)

Game of Thrones dizisinin esinlenildiği Güller Savaşı, İngiltere’deki iki rakip hanedan olan Lancasterlar ile Yorklar arasında 3 nesil boyunca devam eden ve yaklaşık 30 yıl süren siyasi kargaşa dönemidir.

DEVRİMLER Devamını Gör

Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyet, Osmanlı devletinde özgürlük ve demokrasi hareketleri için atılmış belki de ilk adım olarak Türk siyasi tarihinde yerini almıştır.

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısında çoğunlukla tarıma dayalı ve kırsal Avrupa ve Amerika’yı kentleştiren ve sanayileştiren süreçtir.

Rönesans

Rönesans

Rönesans, 14. ve 17. yüzyıllar arasında yani ortaçağı takiben Avrupa’nın kültürel, sanatsal, siyasi ve ekonomik bakımlardan adeta yeniden doğuşunu anlatır.

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi (1789-1790)

Zayıf ekonomi politikaları, ağır vergiler, kuraklık, halkın temel ihtiyaçları karşılayamaması gibi sorunlar, Fransız Devrimi’ne neden oldu. Sonucunda ise soylular tüm imtiyazlarını kaybettiler, feodalite ve mutlak monarşi gibi kavramlar yıkıldı ve yerine ulusal egemenlik, konuşma özgürlüğü gibi demokratik kavramlar geldi.

AKIMLAR Devamını Gör

Atina Okulu

Hümanizm

Hümanizm, 13. ve 14. yüzyıllar ve sonrasında Kuzey İtalya’da başlayan ve Avrupa ana karası ile İngiltere’ye hızla yayılan bir eğitim sistemi ve sorgulama şeklidir.

Rönesans

Rönesans

Rönesans, 14. ve 17. yüzyıllar arasında yani ortaçağı takiben Avrupa’nın kültürel, sanatsal, siyasi ve ekonomik bakımlardan adeta yeniden doğuşunu anlatır.

KİTAP Devamını Gör

Yaban

Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Yaban, Yakup Kadri’nin yazmış olduğu ve Milli Mücadele dönemi Anadolu köylülerinin yaşayış ve düşünüş biçimini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bir eserdir. Eser ayrıca Türk aydını için bir özeleştiri niteliği de taşır.

Gülün Adı

Gülün Adı (Umberto Eco)

Umberto Eco’nun kaleme aldığı bu kültür düzeyi yüksek ve çok katmanlı eserde, Orta Çağ İtalya’sında bir manastırda geçen cinayetlerin soruşturulması ve bunu takiben meydana gelen hayret verici diğer olaylar anlatılmıştır. Manastır’ın önemli bir toplantı öncesinde bu olayları yaşamış olması kargaşanın boyutunu arttırır.