Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi veya Amasya Tamimi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 22 Haziran 1919’da yayınladıkları ve Milli Mücadele için oldukça önemli olan genelgedir.

Amasya Genelgesi’nin Arkaplanı

12 Haziran’da Mustafa Kemal ve arkadaşları Havza’dan ayrılarak Amasya’ya geldiler. Burada çalışmalarına devam eden Mustafa Kemal; Rauf Bey (Orbay), Refet Bey (Bele) ve Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile birlikte bir genelge yayımladı. Yayımlanmasından sonra pek çok kumandan daha bu genelgeyi imzalamıştır. Bu genelge ile kurtuluş için yöntemler ortaya konuyor ve milli bir kongre toplanması isteniyordu. Milli Mücadele yolunda çok önemli bir adım atılmıştı.

Amasya Genelgesi

1. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

2. İstanbul hükumeti üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu drum, ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir.

3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

4. Ulusun içinde bulunduğu durum ve koşulların gereğini yerine getirmek ve haklarını gür sesle dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal heyetin varlığı zorunludur.

5. Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin hızla toplanması kararlaştırılmıştır.

6. Bunun için bütün illerin her sancağından ulusun güvenini kazanmış üç temsilcinin, mümkün olan en kısa zamanda yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7. Her olasılığa karşı bu mesele bir ulusal sır olarak tutulmalı ve temsilciler gerekli görülen yerlerde yolculuklarını kendilerini tanıtmadan yapmalıdırlar.

8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.Belirtilen tarihe kadar diğer illerin delegeleri de Sivas’a ulaşabilirlerse, Erzurum Kongresi‘nin üyeleri de Sivas Kongresi’ne katılmak üzere hareket eder.

Kaynak

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018.
  • İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kronik Kitap, İstanbul, 2018.

Görsel Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir